Praktisk information

Tilmelding
Du kan reservere en plads på telefon 43 64 90 75, eller på mail til kontoret@voksenskolen.dk

Betaling
Vi skal have modtaget din betaling senest 14 dage før holdstart, med mindre andet er aftalt.

Nedsat pris
Til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Albertslund yder kommunen et tilskud på op til 30% af kursusprisen, dog max. kr. 800,- pr. år.

Hensyntagende undervisning
Hensyntagende undervisning er for alle som har vanskeligt ved at følge med på et almindeligt hold. Da der ydes et ekstra tilskud fra kommunen til handicapundervisning, kræves der en underskrift som dokumentation på, at du er berettiget til at deltage i denne type undervisning. Der må højst være 7 deltagere på et hensyntagende hold. Erklæringen fås ved henvendelse til kontoret, eller fra underviseren. Returneres i underskrevet tilstand.