Forberedende Voksenundervisning

Voksenskolen tilbyder undervisning i dansk og matematik FVU.

Undervisningen ligger indenfor FVU bekendtgørelsen og er altså et tilbud til alle over 18 år, som synes de har behov for enten, at genopfriske dansk eller matematik, eller som har behov for at starte op på en frisk.

Voksenskolen afholder prøver 4 gange årligt.

Der er mulighed for at aflægge prøver i begge fag.

Har man bestået FVU dansk trin 4 og FVU matematik trin 2, opfylder man adgangskravene til erhvervsuddannelserne EUD. Voksenskolen hjælper herefter kursister der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse med ansøgningen.

Undervisningen er gratis, og der foretages en screening inden start, således at du placeres på det helt rigtige hold.

Du kan melde dig for et enkelt hold svarende til ca. 3 måneder, men du har også mulighed for et fortsættende forløb.