Fag

På Voksenskolen tilbyder vi:

FVU start - For alle der har ikke har dansk som modersmål.
- Her bliver der lagt vægt på det mundtlige. At blive bedre til at tale og forstå dansk.
- bliv bedre til dagligdags samtaler - Det kan være i butikker, med dit barns skole, på arbejdet og når du taler med kommunen.

FVU læsning (dansk) - det er læsning, stavning og skrivning.
- Vi arbejder med de ting vi møder i dagligdagen. Det kan f.eks. være brugsanvisninger, huskesedler, breve fra det offentlige og tekster på Borger.dk.
- få eventuelt støtte i forbindelse med en anden uddannelse, du er i gang med.

FVU læsning har 4 trin. Alle trin kan afsluttes med en FVU-prøve.

FVU matematik
-procentregning, areal og rumfang, brøker og valutaberegning.
- Der arbejdes med den matematik vi bruger i hverdagen. F.eks ved køb og salg.  Og hvordan du udregner rabatter når du handler. Hvordan laves opskrifter om, så de passer til flere personer? Hvordan skal el-regningen forstås? Og lønsedler, pension og ATP bidrag?

FVU matematik har 2 trin. Begge trin kan afsluttes med en FVU-prøve.