Virksomheder og kommuner

Tilbud til kommuner og virksomheder - store som små

Voksenskolen kan hjælpe med at sammensætte et undervisningstilbud med FVU- og ordblindeundervisning.

Det kan fx være hvis I har medarbejdere, der har vanskeligheder med at klare læse- og skrivekrav, i forbindelse med nye arbejdsfunktioner.
Eller måske en klient der skal have støtte til et erhvervskørekort.