Om Voksenskolen

Voksenskolen holder til i Taastrup.

Foreningens primære formål er at:
* Forestå folkeoplysende voksenundervisningen, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer.
* Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU).
* Indtægtsdækket kursusvirksomhed.

Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.
Ann Dorthe Wie