Om skolen

Voksenskolen holder til i Taastrup.

Foreningens primære formål er at:

  • Forestå folkeoplysende voksenundervisningen, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer.
  • Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU).
  • Indtægtsdækket kursusvirksomhed.

Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

Ann Dorthe Wie

dof