Generalforsamling

Generalforsamling for medlemmer.

Voksenskolens generalforsamling for 2020 havde følgende beretning fra formanden Inge Piper:

Foreningen er en forudsætning for, at Voksenskolen  kan opnå offentlig støtte til undervisning af voksne i henhold til lov om folkeoplysning.

 

Beretning 2020-2021  ved Voksenskolens 20.  generalforsamling fredag den 25 juni 2021
Generalforsamlingen skulle have været holdt den 26. marts 2021, men på grund af Corona blev den aflyst og erstattes her ved.
Der har i sæsonen været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Voksenskolen har pt. 60 medlemmer

Det er nu 6 år siden, at Voksenskolen flyttede til disse lyse venlige lokaler her på Taastrup  Hovedgade 82, 2. sal.

Voksenskolens undervisning

"Nøglen til viden" er Voksenskolens logo i den undervisningspjece som formidles ud til borgere via biblioteker , kommuner, beboelser m.v. Programmet byder  på folkeoplysende undervisning som knipling, aquarytmik, yoga, rytmehold og ikke mindst tilbud om gratis undervisning af ordblinde samt forberedende voksenundervisning

Året 2020 blev året, hvor Corona kom til at sætte sit præg på hele verden. Der med også Voksenskolen. Heldigvis blev, hverken kursister eller personale hårdt ramt. Der har været få tilfælde, hvor personer er blevet testet positive, men i mildere grad. Det har været det manglende sociale fællesskab og den tætte kontakt med undervisere der har været værst, da lige det er af  stor betydning  for netop vores kursister.

Skolen har været igennem to nedlukninger dikteret af regeringen. Det gjaldt både OBU, FVU og folkeoplysningen. Første gang fra

 11. marts til 28. maj 2020   og igen  fra 9. december 2020 til

12. april 2021, hvor der delvist blev åbnet for afgangselever dvs. på afsluttende trin  på FVU.

Åbningerne har været betinget af , at skolen skulle overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Alle skulle bære mundbind, der skulle være afstand mellem bordene samt masser af afspritning.  Og, om dette blev overholdt blev  tjekket  af selveste politiet  

Ved anden åbning var betingelsen selvpodning. Det betød, at skoleleder Ann Dorthe måtte tage poder uddannelse og stå for instruktion  i podning for hele skolen. Alle skulle have en negativ  coronatest, højest 72 timer gammel. Det er siden blevet lempet, så nu gælder coronapasset  som alle andre steder i samfundet. Voksenskolen  har tilbudt nød undervisning under begge nedlukninger. Det har været en blanding af forskellige undervisningsformer  Onlineundervisning, aftale om fysisk afhentning og aflevering af opgaver. Undervisning pr. telefon, suppleret af korte møder efter behov. Opfindsomheden har været stor  og skolens lærere har lagt et stort arbejde i at få så mange af vores kursister med på nød undervisning. Det har til tider holdt hårdt.  Nogle kursister havde valgt at stoppe, men med ønsket om at starte op igen , når alt blev normalt. Det skal da lige  siges, at der i perioden er kommet en del nye kursister  især på FVU området. Nogle har grebet situationen og brugt tiden til  at gøre sig uddannelsesparate.

Også folkeoplysningen blev selvfølgelig ramt. Især under nedlukning 9. december 2020,  da vores rytmehold ikke kunne komme i gang. Vores foredrag i samarbejde med Albertslund Bibliotek  måtte vi også skippe. Vi håber, at alle hold og foredrag kommer til at køre igen til efteråret.

Her ud over, har Voksenskolen  fået undersøgt indeklimaet. Der var bekymring for skimmelsvamp, men firmaet NES Fugtteknik konkluderede  efter flere undersøgelser, at det ikke var tilfældet. Rapporten på firmaets målinger og kommentarer ligger her i Voksenskolen.

Og ja så har Voksenskolen fået nye toiletter og der arbejdes også på at få skiftet gulvbelægningen.

 

Voksenskolens hjemmeside

Voksenskolen har en meget fin hjemmeside, der fortæller om skolen og skolens undervisningstilbud.  Her opfordres der også til, at man kan komme med forslag, ideer og emner til oprettelse af hold under folkeoplysningen, eller hvis man som lærer kunne have lyst til at undervise på et hold under folkeoplysningen.  www.voksenskolen.dk

 

Afslutning

 Som det fremgår af beretningen har Voksenskolen klaret sig godt under Corona.  Atter har Voksenskolen og dens stab bevist sin styrke, gå på mod og stærk vilje til at få skolen ledt igennem svære situationer. Det er med stor tak og beundring for Voksenskolen og dens stab, at bestyrelsen slutter sin beretning
Vi ser Voksenskolens fremtid i møde med stor optimisme!

Stor tak skal også lyde  til bestyrelsen for et konstruktivt og særdeles hyggeligt samarbejde!


På bestyrelsens vegne
Inge Piper d. 25 juni 2021

dof