Formandens beretning (2018)

Foreningen er en forudsætning for, at Voksenskolen kan opnå offentlig støtte til undervisning af voksne i henhold til lov om folkeoplysning.

Beretning 2018 ved Voksenskolens 18. generalforsamling fredag den 22. marts 2019 på Damgårdshave, Damgårdsvej 12.
Der har i sæsonen været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Voksenskolen kører nu på sit 3. år i de lyse og venlige lokaler på Taastrup Hovedgade 82, 2. sal. Indtrykket er, at alle befinder sig godt.

Voksenskolens undervisning
"Nøglen til viden" er Voksenskolens logo i den undervisningspjece som formidles ud til borgere via biblioteker, kommuner, beboelser m.v. Programmet byder blandt andet på folkeoplysende undervisning som knipling, aqua-rytmik, yoga, rytmehold og keramik. Sidstnævnte er nyt og har fået en stor interesse og forventes stor succes. Der er fint tilgang til alle holdende.
Voksenskolen gør en stor indsats for fortsat at finde interessante og indbydende tilbud til folkeoplysnings undervisning.

Under "Nøglen til viden" har Voksenskolen igennem mange år tilbudt gratis undervisning til ordblinde, samt forberedende voksenundervisning.
Undervisningen og tilgangen af elever har været tilfredsstillende for begge undervisningstilbud. Men nye tider, lovgivninger, højkonjektur, konkurrence har været svære at hamle op med. Senest er Voksenskolen præget af tankerne i forhold til den ny forberedende grunduddannelse for unge under 25 år. Denne nye uddannelse kommer til at betyde, at Voksenskolen mister alle sine opgaver på produktionsskolerne inden for ordblinde undervisning og forberedende voksenundervisning, hvilket i nogle år har udgjort en betydelig del af Voksenskolens samlede opgaver. Det har og kommer fortsat til at få stor betydning for Voksenskolens fortsatte virke på dette område.
Det har betydet, at vi har måtte afskedige to undervisere, og at vi fremover skal opsøge nye opgaver. Voksenskolen vil fortsat kunne tilbyde undervisning til kursister over 25 år.

Tema- og debatdag 10% puljen
10% puljen er det beløb, der er givet tilskudssagn om til foredrag og debatskabende aktiviteter. Hovedbiblioteket i Albertslund og Voksenskolen har gennem mange år samarbejdet om, at finde passende emner og foredragsholdere til denne aktivitet. Torsdag den 20. september 2018 var det den folkekære tv-vært Bubber der var på programmet. Tanken var at udbrede budskabet om, at der er hjælp at hente for ordblinde og at ordblindhed ikke er et tabuemne. Bubber fortalte om, at han hele sit liv havde været ordblind, men at han ikke har betragtet det som et nederlag eller hindring i sit arbejds- og privatliv. Han havde aldrig fået hjælp i form af undervisning, derfor afsluttede Ann Dorthe foredraget med at fortælle, at der er hjælp at hente og om Voksenskolens tilbud om gratis test og undervisning.
Der var ca. 25- 30 tilhørere og spørgelysten var stor. Der blev uddelt pjecer og tilbud om gratis test på Biblioteket, hvilket også efterfølgende vil fremgå af bibliotekets arrangement program. Voksenskolen har ydermere fået et godt samarbejde med Taastrup bibliotek.

Voksenskolens hjemmeside
Voksenskolen har en meget fin hjemmeside, der fortæller om skolen og skolens undervisningstilbud. Her opfordres der også til, at man kan komme med forslag, ideer og emner til oprettelse af hold under folkeoplysningen, eller hvis man som lærer kunne have lyst til at undervise på et hold under folkeoplysningen. www.voksenskolen.dk

Afslutning
Voksenskolen gør et stort arbejde for at finde nye projekter og samarbejdspartnere som blandt andet bibliotekerne Taastrup og Albertslund. For nylig havde vi da også en stadeplads i Taastrup Bymidte i forbindelse med et kræmmermarked. Det gav ikke blot synlighed men også respons.
Vi ved, at der er rigtig mange mennesker, der ikke kan læse eller skrive. Hjælpen er der men det skal udbredes!
Her slutter bestyrelsens beretning og det gør vi med stor tak og beundring for Voksenskolen og dens stab, der har svære udfordringer i sigte. Lovgivninger og nye tiltag fra regeringens side kræver samarbejde, stærk vilje og hårdt arbejde. Det er Voksenskolen i besiddelse af. Derfor ser vi Voksenskolens fremtid i møde med stor optimisme!
Også stor tak til bestyrelsen for et konstruktivt og hyggeligt samarbejde!

På bestyrelsens vegne
Inge Piper d. 22. marts 2019

dof