Formandens beretning

Foreningen er en forudsætning for, at Voksenskolen kan opnå offentlig støtte til undervisning af voksne i henhold til lov om folkeoplysning.

Beretning 2017 - 2018 ved Voksenskolens 17. generalforsamling fredag den 9. marts 2018 på
Damgårdshave, Damgårdsvej 12
Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelses møder i sæsonen.

Det er nu knapt 2 år siden Voksenskolen flyttede ind i sine fine nye lokaler på Taastrup Hovedgade 82, 2. sal. Alle trives godt i de lyse og venlige omgivelser. Lejemålet i Kanalens Kvt. blev opsagt slut august sidste år og i den forbindelse lykkedes det at undgå store istandsættelsesudgifter. Det var godt for skolens økonomi, da Voksenskolen udover store udgifter forbundet med hele omstillingensprocessen også fik regeringens lovgivninger og nedskæringer at mærke. Det stiller krav til ledelse og lærere, men i Voksenskolen arbejder man sammen og alle deltager i tilpasningen af skolens økonomi.

Voksenskolens undervisning inden for folkeoplysningen
Sæsonen for folkeoplysningens undervisning er i fuld gang!
Et fint program blev lagt ud på bibliotekerne i Albertslund, i rådhusets forhal og omdelt i beboelser. I alt 180 programmer var ude. I Voksenskolens program tilbydes blandt andet yoga, knipling og aquarytmik, men det kniber med tilmeldingerne og vi ville gerne have gang i flere hold, men det er svære tider for folkeoplysningen. Det fornemmes også i referaterne fra folkeoplysningsudvalget.

Der bliver gjort en stor indsats fra Voksenskolen ved at forsøge at finde interessante og indbydende tilbud.
På Damgårdshave kører Ældrehøjsskolen sin administration på egen hånd. Voksenskolen har stillet sig til rådighed ved hjælp til indkøring af administrationen. Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med Damgårdshave og står gerne til rådighed med en hjælpende hånd. Vort håb er, at I som medlemmer af Foreningen Voksenskolen vil støtte Voksenskolen ved et fortsat medlemskab. Vi ser også gerne fortsat Ældrehøjskolens tilbud i Voksenskolens program.

Voksenskolens øvrige aktiviteter
Undervisning og tilgang af elever er tilfredsstillende, men fremmødet ønskes bedre.
9 ordblinde-hold er i gang med 5 - 6 personer på hvert hold.
God fremmøde i Forberedende Voksenundervisningshold på produktionsskolerne og pænt fremmøde på FVU aftenhold.
Ny Driftoverenskomst med VUC 1/7 2017 indebærer, at der nu forudbetales månedligt på grundlag af sidste års tilskud. Overenskomsten giver også større frihed ved tilrettelæggelse af undervisningen.
Lovgivninger, højkonjektur og ikke mindst konkurrence med andre udbydere som AOF og FOF, der tager nogen af de store erhvervskunder, giver store udfordringer for Voksenskolen, hvilket kræver kreativitet og nytænkning. Skolen opsøger arbejde i virksomheder som Ikea, DSB og Coop, men der er også nytænkning på vej, om blandt andet fjernundervisning.

Tema- og debatdag 10% puljen
10% puljen er det beløb, der er givet tilskudssagn om til foredrag og debatskabende aktiviteter. Hovedbiblioteket og Voksenskolen har gennem mange år samarbejdet om, at finde passende emner og foredragsholdere til denne aktivitet.
Tirsdag den 10. oktober 2017 blev der afholdt et foredrag og debatarrangement om Fake News på Hovedbiblioteket, hvor Lea Korsgaard, chefredaktør på mediet Zetland satte fokus på balancen mellem borgere, magthavere og medier. Især mediernes autoritet og patent på sandheden i forb. med USAs nye præsident er falske nyheder blevet heftigt debatteret.
Arrangementet var godt besøgt, og der blev ivrigt debatteret.
Kirsten og Vivi fra bestyrelsen takkede af med en buket blomster til Lea Korsgaard.

Voksenskolens hjemmeside
Voksenskolen har en meget fin hjemmeside, der fortæller om skolen og skolens undervisningstilbud. Her opfordres der også til, at man kan komme med forslag, ideer og emner til oprettelse af hold under folkeoplysningen, eller hvis man som lærer kunne have lyst til at undervise under folkeoplysningen.

Afslutning
Her slutter bestyrelsens beretning og det gør vi med stor tak og beundring for Voksenskolen og dens stab, der stadigvæk mærker efterdønningerne fra udgifter, der er forbundet med en bekostelig fortid. Hele den proces, samt lovgivninger og nye tiltag fra regeringens side, kræver samarbejde, stærk vilje og hårdt arbejde, og det er Voksenskolen i besiddelse af.
Med det ser vi Voksenskolens fremtid i møde med stor optimisme.

På bestyrelsens vegne
Inge Piper
Den 9. marts 2018