Vi er i fuld gang igen.

Sommerferien er slut og vi er i fuld gang med undervisningen igen.

Aftal en tid med vejleder

Ring og få en tid hos vores vejleder i åbningstiden. Tlf: 43 64 90 75

  Har du brug for undervisning i dansk eller matematik?

  Ring og aftal tid til en uforpligtende snak med vores vejleder, Kim.

  Her kan du blive testet og høre om Voksenskolens undervisningstilbud.

  Undervisningen er gratis.

  Bestyrelsens beretning 2021

  Generalforsamling
  Generalforsamling for medlemmer.
  Voksenskolens generalforsamling for 2021 havde følgende beretning fra formanden Karl Johan Nordman:
  Foreningen er en forudsætning for, at Voksenskolen kan opnå offentlig støtte til undervisning af voksne i henhold til lov om folkeoplysning.
  Bestyrelsens beretning 2021 ved Voksenskolens 21. generalforsamling onsdag den 30. marts 2022.
  Der har i sæsonen været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
  Voksenskolen har pt. 59 medlemmer

  Voksenskolens undervisning
  Igen i Året 2021 kom Corona kom til at sætte sit præg på skolen. Hverken kursister eller personale hårdt ramt. Der har været få tilfælde, hvor personer er blevet testet positive, men i mildere grad.

  Genåbningen af skolen har igen været betinget af, at skolen skulle overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Alle skulle bære mundbind, der skulle være afstand mellem bordene samt masser af afspritning.

  Også folkeoplysningen blev selvfølgelig ramt. Vi har i 2021 kun haft et kniplehold der har overlevet lukningerne. Men vi forventer at der kommer et hold mere til i 2022.
  Det generelle aktivitetsniveau på skolen er også præget af den kraftige højkonjunktur der er i samfundet omkring os. Det er normalt sådan at når samfundet har højkonjunktur, så er tilmeldingerne få på Voksenskolen og omvendt i lavkonjunktur.
  Det blev også det sidste hele år hvor vores tro og loyale medarbejder Laila Standal havde for Voksenskolen. Hun gik på pension i begyndelsen af 2022 og vi har derfor afholdt en lille reception for hende i marts måned 2022 for at takke hende for lang og tro tjeneste.
  Afslutning
  Som det fremgår af beretningen, har Voksenskolen igen klaret sig under et Corona år. Voksenkolens evne til at stå imod de udfordringer der kommer, viser sig at være gode. Den måde skolen er ledet på, har været de seneste år har gjort, at man er meget omstillingsparat og kan klare de udfordringer der er af større eller mindre karakter.

  På bestyrelsens vegne
  Karl Johan Nordman.

  Har du brug for hjælp?

  Vi tilbyder hjælp til ordblinde, forberedende undervisning og almindelige aftenskolekurser

    Aftenskolekurser

    Vi tilbyder bl.a. Knipling, Keramik og Aquarytmik.

    Er du ordblind?

    Se alle vores tilbud til ordblinde, fx gratis test og undervisning

    Forberende Voksenundervisning (FVU)

    Mangler du dansk eller matematik for at komme ind på en uddannelse?

    dof