Målsætning

Voksenskolen ønsker at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelsenfor medborgerskab og demokrati.