Ordblinde og FVU

Ordblinde og FVU

Gratis undervisning til voksne

Har du fx svært ved at:

  • læse, skrive og stave på arbejde eller i dagligdagen
  • læse fx breve fra det offentlige, en bog eller avisen
  • forstå tal i din hverdag, fx dine boligudgifter, lønseddel mm.
  • hjælpe dine børn med lektierne
  • eller har du brug for hjælp med din uddannelse

Så kan et tilbud om undervisning på Voksenskolen måske være noget for dig.

For at deltage er det en forudsætning, at du får en snak med vores vejleder og eventuelt bliver testet, så vi kan se om du er i målgruppen.

Vi kan tilbyde:

Undervisning til ordblinde
Et tilbud til ordblinde som har afsluttet grundskolen.
Vi tilbyder dansk, matematik og engelsk.

FVU (Forberedende Voksenundervisning)
Et tilbud til voksne fra 18 år.
Vi tilbyder læsning og matematik.


Til dig, der der ikke har dansk som modersmål, tilbyder vi særlig tilrettelagt undervisning for tosprogede.