Om Voksenskolen

Voksenskolen er en forening, som startede i 1991 i Albertslund. I sommeren 2016 åbnede skolen en afdeling på Taastrup Hovedgade 82.

Voksenskolen er en mindre skole, som kendetegnes ved at alle kender hinanden. Skolen lægger vægt på, at undervisningen foregår i behagelige og nærmest hjemlige omgivelser og på mindre hold, hvilket er med til øge trygheden og dermed indlæringen for kursisterne.

Skolen har en fast og stabil lærerstab, som har mange års erfaring med at undervise voksne.

Skolen forsøger at planlægge undervisningen, så kursisterne kan tilbydes undervisning morgen, middag eller aften.

Foreningens primære formål er at:
* Forestå folkeoplysende voksenundervisningen, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer.
* Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU).
* Indtægtsdækket kursusvirksomhed.

Voksenskolen er en foreningen som er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

Ann Dorthe Wie