Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Voksenskolen tilbyder gratis FVU til alle voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne.

FVU henvender sig til voksne som er fyldt 25 år, som ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne. Voksenskolen kan tilbyde undervisning i dansk og matematik.

FVU er henvendt til voksne, der vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse. Eller til voksne, der vil have færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i samfundet i øvrigt.

Optagelse og adgang:
Når du kontrakter Voksenskolen vil du få du tilbudt en samtale med en vejleder, som vil teste dig og derefter vurdere, hvilket trin du skal starte på.

FVU - dansk
...har fire trin, der hvert varer mellem 30 og 60 timer. På alle fire trin arbejder du med dansk i hverdagen.

Du lærer:
* at stave ord
* at læse og forstå tekster
* at skrive og bruge tekster

Teksterne kan være alt fra beskeder til breve, e-mails, blade og aviser.

FVU - matematik
...har to trin.

Trin 1 varer mellem 30 og 60 timer. Trin 2 varer mellem 45 og 60 timer.

Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen, fx fra aviser, arbejdslivet og hjemmet. Det er muligt at aflægge prøve i begge fag 2-3 gange årligt.

Har man bestået FVU dansk trin 4 og FVU matematik trin 2, opfylder man adgangskravene til erhvervsuddannelserne, EUD. Vores vejleder kan herefter hjælpe med at søge ind på en uddannelse.

FVU - digital
...har fire trin.

Hvert trin varer mellem 20 - 30 timer, og du behøver ingen IT færdigheder inden du starter.

På FVU-digital bliver du fortrolig med de digitale værktøjer, som du bruger på jobbet og i hverdagen.

FVU-digital udbydes i fire trin:

Trin 1: skal introducere deltageren til brugen af digitale værktøjer på basalt niveau.

Trin 2: skal udvikle deltagerens færdigheder i digital opgaveløsning.

Trin 3: skal videreudvikle tillærte færdigheder i digital opgaveløsning.

Trin 4: skal automatisere deltagerens færdigheder i digital opgaveløsning.

 

Fakta om FVU undervisning:
Navn: Forberedende voksenundervisning (FVU).
Varighed: Som regel 30-60 timer pr. trin.
Adgangskrav: 25 år - dog visse undtagelser.
Økonomi: Undervisningen er gratis.