Fag

På Voksenskolen underviser vi i:

Dansk
- Der arbejdes med læsning, stavning, skrivning og med lytteøvelser.
- Der arbejdes med dagligdags læsning og skrivning som fx at læse og skrive mails.

Matematik
- Der arbejdes med den matematik, vi bruger i hverdagen.
- Der fokuseres fx på de almindelige regnearter, procent, målestok og geometri.

Engelsk
- Der arbejdes med samtaler på engelsk for at øge dit ordforråd .
- Der arbejdes med at skrive og læse tekster på engelsk.

For alle fag gælder det at IT-hjælpemidler er en integreret del af undervisningen.