Generalforsamling

Generalforsamling for medlemmer.

Voksenskolens generalforsamling for 2023 havde følgende beretning fra formanden Karl Johan Nordman:

Foreningen er en forudsætning for, at Voksenskolen kan opnå offentlig støtte til undervisning af voksne i henhold til lov om folkeoplysning.

Bestyrelsens beretning 2023 ved Voksenskolens 23.  generalforsamling onsdag den 25. marts 2024.
Der har i sæsonen været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Voksenskolen har pt. 58 medlemmer

 

Voksenskolens undervisning

Skolen har igennem 2023 fået stabiliseret aktiviteten af kursister og har derfor opnået en lille fremgang i omsætning. Derfor har skolen klaret sig lidt bedre end der var budgetteret.  

 

Arbejdsbyrden i administrationen har været præget meget af et tilsyn der har været fra VUC’s side. Tilsynet kommer i bund og grund fra undervisningsministeriets side. Men det har betydet at der har været lagt ekstra meget arbejde i at fremlægge dokumentation for de ting som tilsynet krævede.

 

Skolens situation er stadig præget af hvordan samfundets højkonjunktur. Skolens aktivitet har er vendt i forhold til tidligere år og vi har derfor opnået en lille vækst både i forhold til tidligere år, men også - som før nævnt - budgetmæssigt

 

Situationen i folkeoplysningen er på samme niveau som i 2022 og har derfor også kun haft et kniplehold i gang.

 

Afslutning

Som det fremgår af bestyrelsens beretning, så har 2023 været et år hvor aktiviteten er blevet stabiliseret, hvilket også var vores forventning til året.


På bestyrelsens vegne
Karl Johan Nordman