Voksenskolens generalforsamling for 2022 havde følgende beretning fra formanden Karl Johan Nordman:

Foreningen er en forudsætning for, at Voksenskolen kan opnå offentlig støtte til undervisning af voksne i henhold til lov om folkeoplysning.

Bestyrelsens beretning 2022 ved Voksenskolens 22.  generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023.
Der har i sæsonen været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Voksenskolen har pt. 58 medlemmer

 

Voksenskolens undervisning

2022 blev året hvor skolen endelig var helt fri for Corona’ens jerngreb og dermed de arbejdsvilkår det indebærer.

 

Skolens situation har været voldsomt præget af hvordan samfundets vækst har været omkring os. Skolens aktivitet har været faldende fordi, at der er højkonjunktur og at der dermed ikke er mange arbejdsløse som bliver henvist til skolen fra Jobcentrene. Det har været det år i nyere tid med mindst aktivitet og dermed omsætning.

 

Takket være skolens omkostningsbevidsthed har skolens resultat kun i minimalt omfang blevet ødelagt, da vi har formået at tilpasse både timeantallet på medarbejdere og generelt omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau.

 

Situationen i folkeoplysningen er på samme niveau som i 2021 og har derfor også kun haft et kniplehold i gang.

2022 blev året hvor vi fik lagt nyt gulv på skolen hvilket har gjort at lokalerne føles mere indbydende og lækre at komme ind i til glæde og gavn for både kursister og ansatte.

 

Afslutning

Som det fremgår af bestyrelsens beretning, så har 2022 igen været et udfordringsrigt år. Men takket være skolens ledelse er vi kommet godt igennem året og forventer en mindre fremgang for 2023.


På bestyrelsens vegne
Karl Johan Nordman